Trafikhistoriska dokument

Under årens lopp har jag samlat på mig en hel del tidtabeller och andra dokument med anknytning till allmänna kommunikationer. Nu har jag skannat in en del av dem och lagt ut på nätet. Här är länkar till det som finns just nu. Det kommer mer så småningom.

Tidtabell för Gävle Stadstrafik 1961
Praktiska anvisningar för turister ur STF:s bok om Göteborg 1931
Karta ur STF:s bok om Göteborg 1931
Textdel till Göteborgs spårvägskarta 1947
Ordningsstadga för Göteborgs spårvägs- och busstrafik samt trafiken å Saltholmen-Göteborgs järnväg, 1951
Göteborg, schematisk linjekarta 1963
Göteborg, tidtabell för linje 64 1981
Göteborg, tidtabeller för spårvagnslinjerna hösten 1982 (sista tabellen med delning av sjuan vid Vasa sjukhus)
Göteborg, tidtabeller för linje 6 och 7 från december 1982
Göteborg, tidtabeller för linje 1, 3 och ersättningsbussar vid spårarbete 1987
Göteborg, Jul- och nyårstrafiken 1987
Göteborg, tidtabeller för spårvagnslinjerna vintern 1992-93
Halmstads stadstrafik, tidtabell 1963
Karlskrona Stads Trafikföretag, tidtabell 1963
Linjebuss Skokloster-Håtuna-Stockholm 1965
Malmö Stads Spårvägar, turlista 1963
Malmö Stads Spårvägar, taxefolder 1963
Stockholms Spårvägar, trafikorder ang. igångsättning av tunnelbanetrafik på det västra nätet, 1952
Stockholms Spårvägar, spårplan för västra tunnelbanan, 1952
Stockholms Spårvägar, Tunnelbanans sommartidtabell 1960
Stockholms Spårvägar, folder om nedläggningen av linje 5, 1962
Stockholms Spårvägar, Tunnelsektionsorder inför öppnadet av tunnelbana 2, 1964
Stockholms Spårvägar, Trafikdirektörsorder om enmansdrift i tunnelbanan, 1965
Stockholms Spårvägar, Trafikdirektörsorder om utökad enmansdrift i tunnelbanan, 1966
Stockholms Spårvägar, trafikorder ang. utvidgning av proven med autopilotdrift, 1966
Storstockholms Lokaltrafik, distriktsorder ang. övergång till högertrafik på linje 12, 1967
Storstockholms Lokaltrafik, distriktsorder ang. motspårskörning genom slingan vid Ålstens Gård, 1967
Tjörns Omnibustrafik, sommarturlista 1972
Umeå Lokaltrafik, vintertidtabell 1969-1970
Turlistor för busstrafiken i Uppsala 1957
Turlista för omnibustrafiken Gamla Uppsala - Uppsala 1960
Vänersborgs linjetrafik 1971
Västerås Omnibus AB Vinterturlista 1962/1963

Register för tidningen Ringlinien 2005-nu

Valid HTML 4.01!

Tillbaka till Haralds hemsida